Undervisning

For og bag ved undervisning


2022                  Vælg læremidler

Det kan være så svært at tale om digitale lære-midler, udover funktioner og pris. Det betyder noget for os alle samme at sætte skarp på læringssyn og alt det andet, som gør at vi bliver glade for vores valg. Det blev i første omgang til dette postkort med 3 x 3 skarpe.

Link


2021                  Omfavn talenterne i matematik

Med afsæt i Timms 2019 sættes der fokus på matematik. Det udmundes i 3 blogindlæg, et kursuskatalog, samt et webinar. Dette handler om mulighederne for at differentiere når der arbejdes med i det åbne, undersøgende og problemløsende univers i undervisningen. Fokusord: Differentiering, talenter, problemløsningsmetoder.

Blogindlæg

 

2021                  Summer tangenter                   

Dette tager udgangspunkt i matematik som sprog. Fokusord: homonymer, før-faglige begreber, sproglige pejlemærker. Blogindløg og workshops på skoler i hele Danmark.

Blogindlæg

                    

2021                  Åbn matematikken                  

Kursustilbud i Skolernes Akedemi. TIMMS skabte rører, så tilbuddet lagde vægt på de udfordringer og fordele arbejdet med åbne opgaver giver matematikundervisningen. Fokusord: differentiering, forældreinddragelse, forventningsafstemning. Det blev udbudt i hele Danmark, og gav kvalificeret og konkrete værktøjer til at åbne matematikken i klasselokalerne.

Blogindlæg2020                 Clio offline

Webinar, blogindlæg, linksamling, tagging og hjælp til at få gang i portalerne uden computeren. Inspiration og blev senere direkte koblet til en skole, der startede op som udeskole. Det blev til nogle tanker omkring hvordan vi forankrer viden online:
Kan man koge virtuel supper på en sten?

 

2019                  Hvordan lærer en computer?

I samarbejde med google til Lærfest blev der udarbejdet en række kurser/workshops man kunne deltage i på standen. Efterfølgende blev materialet videreudviklet til forløb hos Clio:
Hvordan lærer en computer?

 

2017                  Pixelart

Forløb med mellemtrinnet, som blev kommunalt kursus. Billedbehandling, fagord, tværfaglighed med udgangspunkt i de praktisk-musiske fag.

Download

 

2006                  Det visuelle skolebibliotek    

Beskrivelse af styrkelsen på skolebiblioteket, en proces over et par år, med mål, visioner og målbare styrkelse af udlån mm. Eksamensopgave til PLC-studier.

 

1998                  Tallenes historie

Eksamensopgave i matematik med tilhørende hjemmeside. Blev opdaget af forlag, der ønskede at vi blev forfattere til fagserie om emnematematik. (Vi sagde alle nej) 😊 - det er stadig at finde på nettet:
Tallenes historie.

 

1997                   IQ-Stærke børn                        

Pædagogisk speciale med udgangspunkt i neuro-pædagogisk teori, kvalitative (interview med 3 udvalgte elever, samt observation på to skoler) og kvantitative (spørgeskema på 3 skoler hos både elever og lærere og forældre; omkring trivsel, differentiering og syn på begreber som talent, IQ mm ) undersøgelser. Har bl.a. været fundament for videre arbejde med talent-hold, fokus på differentiering i dagligdagen, kurser på lokalt og kommunalt plan m.m.Pixelart