Pædagogisk udvikling

PÆDAGOGISKE PROJEKTER

VIDENSDELING

Vi bliver kun klogerer af at dele viden og indsigt med hinanden. Der er aldrig en person som er den klogeste i rummet på alle punkter - så lad os dele og lytte.

IT

Informatonsteknologi skal håndteres med samme varsomhed som alle andre værktøjer. Det betyder det har styrker og svagheder, men lad os omfavne det vi har og undersøge mulighederne samme.

UPSIDE DOWN

Ikke kun som læringstilgang, men også som livssyn - prøv at vende det hele om - se det fra en andens synsvinkel - og udnyt forskelligheden.

Læsning i matematik
2022


En skole ønskede fokus på læsning i netop faget matematik. Med udgangspunkt i skolens materialer og viden om faglig læsning, blev der udarbejdet 4 workshops i løbet af året. Opstart og viden om læsning i matematik, undersøgelse af grundbog, udarbejdelse af læseguides og samling af ”best practise” og ide-værktøjskasse.

Læse og design festival
2021


I samarbejde med skolerne i Næstved og Skolernes Akademi, blev der på alle skoler igangsat en designproces med udgangspunkt i at elever skulle designe et læserum. En designkonkurrence hvor det bedste blev bygget i virkeligheden.

Stafetten
2020


Starten på samarbejdsrutiner for Implementering, Salg og MarKom. Efter fælles arbejdsdag med udgangspunkt i infinity-wheel, skaber vi ”Stafetten” - et forum som mødes på tværs af teams 1 gang i måneden og strømliner vores indsatser. Styrker vores kommuneforløb, salgskampagner, feedback-loop mm. Har bl.a. mundet ud i fælles årshjul, hvor SoMe-kampagner, planlagte salgsfremstød, travlhed fordelt på skoletyper o.l. er samlet viden.

Vidensdeling og læselister
2019


Internt i implementeringsafdelingen, blev skabt enstruktur for vidensdeling og faglig udvikling, med artikler, film. o.l. og nedslag til vores fælles møder. Styrker det faglige fokus omkring både didkatik, pædagogik og fag-faglighed, costumor succes o.l.

Specialklassen
2019


Med en humoristisk glimt i øjet bliver det faglige forum for salg og implementering (senere Costumor succes) et fast møde hver 14. dag. Her undervises fra begge faglige perspektiver. Der udvikles telefoniske tilgange til bookning af workshop, og salg bliver indviet i folkeskolens alfabetsuppe.

Skolen-i-virkeligheden
2016


Implementering af Skolen-I-Virkeligheden i Slagelse kommune. Afholdelse af kurser, samarbejde med andre kommuner, forslag til indhold, kordination med PLC-gruppen mm.

Udeskole-repræsentationsskole
2016


Udvikle og udbrede udeskole,viden og praksis i Slagelse kommune. Brug af uderummet, både som kundskabskilde og læringsunivers. Styrker elevernes glæde ved læring, motivation, og tilgodeser flere tilgange til læring for alle elever. Læs mere på DM i skoleudvikling.

First Lego League
2015 - 

Afholdes hvert år for både mellemtrin og indskoling. Der er en særlig fokus hvert år, hvor klassen vælger en tilgang. Det kan fx. være menneskets møde med dyr, hvor elever tager udgangpunkt i hjortene spiser afgrøder eller biodiversitetsudfordringer i parken. Deruodver er der en bane, der skal klares ved at bygge og programmere en lego-robot. 

Afslutningsvis mødes eleverne og pitcher deres ide, viser standen og deltager i robotkonkurrencerne.

A.P.Møller projekt
2015 -


A.P. Møller projekt, "Udvikling af teknologiske og digitale kompetencer med høj faglighed i og på tværs af fagene". Udover at sætte fokus på en række teknologiske muligheder, styrker samarbejdet arbejdet med test, bl.a. med fokus på tidlig indsdats, fokus på elevens progression, talenter o.l.

Se mere på learningtechlab.net

VL
2015 -


Visible learning. Fælles kommunal indsats. Udarbejdelse af ark til beregninger, skabeloner til kommunalt brug. Deltagelse i koordinator-møder. Fra teori til praksis.

PLC og læselyst
2011 -14


Lokalt projekt. Med fokus på indretning, events, synlighed i dagligdagen, samt kurser, indkøb og kommunikation med forældre og faglærere, blev der sat fokus på elevernes LYST til læsning. Data på hvad der er højt udlån, samtaler med både stærke og svage læsere, samt kig på hvor og hvornår læsning kan foregå.

LP-modellen
2011 -


Pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Med udgangspunkt i systemisk teori, lokaliseres forstærkende faktorer for udfordringer og i vores lokale syn: fokus på de forstærkende faktorer for de positive sider.

Faglig læsning
2000 - 2010 - 


”Læsning i alle fag”, et kommunalt projekt. Lokal tovholder. Udarbejdelse af kursusoplæg, afholdelse af kurser. Observation og sparring hos kollegaer på egen skole og naboskoler. Samling af fælles viden, hjælp til årsplaner, litteratur o.l.

Faglig læsning ved kommunal læsekonsulent, udbredes på alle kommunens skoler. Lokale tovholdere, og tilpasning. Lærere rundt omkring på skolerne udpeges til at være faglige fyrtårne, som har hver sit ansvarsområde. Ansvarlig for faglig læsning i matematik.

IT i alle fag
2008 - 


Lokalt projekt. Uddannelse af kollegaer, indarbejdelse af IT i årsplaner, workshops, indkøb, litteratur o.l.

IQ-stærke elever
2005-2009


Lokalt projekt. tilbud om at kunne bruge to af ugens syv læsemoduler a 20 minutter, til fagligt nørderi. Styrkelse af trivsel hos elever med særlige talenter, interesser o.l. IT, naturfag, abstrakt tænkning, filosofi, konstruktioner o.l. Hold mellem 5 og 9 elever.

Ungdomsskole: Hjælp til PC
2003-2004


Computeren som ressource, med fokus på elever med udfodringer i forhold til indlæring og skolegang.

Kontaktlærer ungdomsskole-rejser
2003-2004


Ungdomsskolerejse til Italien 4 kursusgange, planlægning og afholdning samt en uges rejse - kontaktperson, særlige behov, didaktisk mål mm.

Kursuskatalog hos PLC
2003-2015


Opbygning og videreudvikling af kursuskataloger hos PLC. KOmmunalt samarbejde. Først i Hashøj kommune sidenhen i Slagelse kommune. Afholdelse af kurser, struktur, opkvallificering af kollegaer o.l.

Comenius-projekt
2001-2003


"Joys and Sorrows" alle elever i samarbejde med skoler fra Ungarn, Finland og Italien. Udveklsing af breve, skoleprojekter, video og besøg. Alle fag inddraget med folkedanse, musik, kunst, højtider, fagbøger og kig ind i elevers hverdag i andre lande. Med afsluttende besøg i Bruxelles med andre Comnius-projekter - læs her folkeskolen

Ungdomsskole: Computer
2000-2004


Computer, netværk og produktion. Opsætning af LAN, styrkelse af elevernes IT-færdigheder, computerkørekort, kreativ udnyttelse af IT mm.

IT-vejleder
2000-


Opsætning af LAN, indkøb, udvikling af IT-kundskaber hos kollegaer og som del af elevernes udvikling. Deltagelse i kommunale netværksmøder.